اخبار پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی

فراخوان تازه‌های تولید در پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی

فراخوان تازه‌های تولید در پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی

بدینوسیله به اطلاع تولیدکنندگان محترم می رساند دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در نظر دارد در نشست‌هایی ویژه از منتخبین تازه‌های تولید تقدیر به عمل آورد.

لذا از تمام تولیدکنندگانی که در پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی شرکت کرده‌اند و حضور دارد دعوت می‌شود تا برای این بخش ثبت نام کنند.

ثبت نام دراین بخش حداکثر تا پایان وقت اداری روز بیست وپنجم آذر ماه میسر خواهد بود.

تولیدکنندگان ضمن ثبت نام ارائه درخواست حضور در این بخش یک تصویر از اسباب‌بازی یا بازی (بازی رومیزی) مورد نظر خودشان همراه با تصویر گواهی ثبت یا مجوز تولید یا رسید اقدام به ثبت خود در شورای نظارت بر اسباب‌بازی را نیز باید بارگذاری کنند (البته ثبت شورا در این بخش یک مزیت است و الزامی نیست!).

ویژگی های اسباب‌بازی که مدنظر هیئت انتخاب رونمایی و بازی‌آزمایی این بخش است به شرح زیر می‌باشد:

اسباب‌بازی باید تولید جدید و مربوط به سال جاری (1398) باشد

اسباب‌بازی باید از شورای نظارت بر اسباب‌بازی مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد (یا در شرف دریافت باشد).

تولیدکنندگان جوان در اولویت این رونمایی خواهند بود.

مستحضر باشید امکان بازی آزمایی برای آثار منتخب میسر خواهد بود لذا لازم است تولیدکنندگان 6 نمونه تولیدشده را در صورت انتخاب هیئت انتخاب به دبیرخانه تحویل دهند تا هم در مراسم رونمایی و هم در فضای بازی‌آزمایی مورد استفاده قرارگیرد.

پاسخ دهید