ماه: ژوئن 2016

لزوم تقویت ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان اسباب‌بازی

ربانی، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بازدید از کارخانه تولید اسباب‌بازی بر لزوم تقویت ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان این حوزه تاکید کرد. به گزارش...

ادامه مطلب