دربارۀ ما

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1344 با هدف ايجاد امكانات لازم برای رشد و پرورش فكری و ذوقی كودكان و نوجوانان و كمك به شكوفايی استعدادهای آنان بنیان نهاده شد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای گسترد ه ترین شبکه کتاب خانه های کودکان و نوجوانان و از تولیدکنندگان و ناشران مهم کتا بهای کودکان و نوجوانان در ایران است. کانون همچنین توليدكننده محصولات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است.

کانون امروزه بیش از 943 مرکز فرهنگی ثابت، سیار شهری، روستايی و پستی در سراسر ایران دارد كه با ارائه فعالیتهای فرهنگی – هنری برای مخاطبان اعضای کودک و نوجوان خود ارتباطی چهره به چهره و نزدیک برقرار م یکند. انتشار 140 عنوان کتاب با شمارگانی بیش از 3 میلیون در سال، تولید هزاران دقیقه فیل م کوتاه، بلند، زنده، مستند و پویانمایی، تولید د هها عنوان نوار موسیقی، نمایش عروسکی، سرگرم یهای سازنده و اسبا ببازی و نر مافزارهای آموزشی – رایان های از جمله محصولات فرهنگی كانون هستند.

کانون زبان ایران نیز به عنوان یکی از زیر مجموع ههای کانون مشغول به فعالیت است که با داشتن شعب ههای زیادی در سراسر کشور، کار آموزش زبا نهای فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی و عربی را بر عهده دارد.

  • سال تجربه
  • مرکز
  • کتاب

مسئولان پنجمین جشنواره