کمیته اطلاع‏ رسانی و تبلیغات

کمیته اطلاع‏رسانی و تبلیغات
مسئول کمیته: اداره کل روابط عمومی و امور بین‏الملل

  • طراحی پوستر
  • تهیه تیزر
  • مستندسازی جشنواره
  • طراحی و چاپ بروشور و کارت دعوت
  • هماهنگی با سایر دستگاه‏ها
  • تهیه گزارش مردمی
  • تهیه اخبار و ارسال به خبرگزاری‏ها و رسانه‏ها