کمیته داوری، انتخاب طرح‏‌ها و اسباب‏‌بازی‏‌های برتر ایران

کمیته داوری و انتخاب طرح‌‏ها و اسباب‏‌بازی‏های برتر ایرانی

مسئول کمیته: سرکار خانم ملکی

  • دبیر شورای نظارت بر اسباب‏‌بازی

کمیته داوری و انتخاب طرح‏‌ها و اسباب‏‌بازی‏‌های برتر ایرانی
اقدامات کمیته

آثار طراحی و تولید شده از ابتدای سال 1397 تا پایان شهریور 1398

  • اسباب‌بازی‏های ثبتی

در شش گروه: فکری، حرکتی مهارتی، فرهنگی هنری، آموزشی و کمک‌‏آموزشی، الکترونیکی رایانه‌‏ای و کمک درمانی

  • اسباب‏‌بازی مجوز تولیدی

مهلت ارائه آثار: پایان آبان 1398