تقدیر از پیش‌کسوتان صنعت اسباب‌بازی

مراسم تقدیر از پیش‌کسوتان صنعت اسباب‌بازی

درمراسمی ویژه از پیش‌کسوتان اسباب بازی ایران تقدیر خواهد شد!

جزئیات برنامه