نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت اسباب‌بازی ایران

به نام خدای مهربان

فراخوان نمایشگاه تخصصی دستاوردهای اسباب‌بازی ایرانی
پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی
برگزاری نمایشگاه تخصصی به عنوان بخشی از جشنواره ملی اسباب‌بازی، فضایی مناسب برای تعامل و همکاری
و رونق اقتصاد فرهنگ است و سبب همکاری، هم‌افزایی و توسعه جوامع می‌شود. نمایشگاه تخصصی وقتی در
جامعه هدف کودکان و خانواده، در حوزه فرهنگی و اجتماعی و با موضوع پیچیده و چند وجهی بازی و
اسباب‌بازی برگزار می‌شود، اهمیتی دو چندان یافته و می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
دست‌اندرکاران برگزاری پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با درک کامل از شرایط خاص اقتصادی کشور،
اهمیت اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به تولیدکنندگان داخلی و ضرورت حمایت از کاالی ایرانی و نیز توجه به
نقش و تاثیر بازی به طور عام در شخصیت کودک، شناخت ظرفیت بازی‌های ایرانی در تولید اسباب‌بازی،
برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت اسباب‌بازی را در دستور کار قرار داده‌اند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، شورای نظارت بر
اسباب‌بازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی را در سال رونق تولید
با شعار « تمرین زندگی» از 7 تا 31 دی ماه سال 1398 در محل مرکز آفرینش‌های فرهنگی – هنری کانون
تهران برگزار می‌کند.

1 -اهداف برگزارى نمایشگاه تخصصی:
 شناخت و معرفی توانمندی‌های صنعت اسباب‌بازی ایران
 معرفى تولیدکنندگان اسباب‌بازى ایرانی
 گرد همآوردن فعاالن بخش‌هاى گوناگون صنعت اسباب‌بازی و ایجاد فضاى مناسب برای معرفى و ارائه
توانایىها و دستاوردهای صنعت اسباب‌بازی ایران
 ایجاد فضاى مناسب براى معرفى ایده‌ها، طرح‌ها و نمونه‌ها به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران
 ایجاد زمینه توسعه صنعت اسباب‌بازى و تالش برای ارتقاء سهم این صنعت در بازار اسباب‌بازى کشور
 حمایت از کاالى ایرانى و پشتیبانى از تولیدکنندگان، ایده‌پردازان و سرمایه‌گذاران داخلى و تحقق شعار
«رونق تولید»
 برقراری ارتباط مخاطبان با تولیدکنندگان اسباب‌بازی

2 -شرایط حضور و ثبت نام در نمایشگاه تخصصى دستاوردهای اسباب‌بازی ایرانی
فرایند ثبت نام همچون سال گذشته با تکمیل فرم پیش ثبت‌نام و درخواست حضور در نمایشگاه از
سوی تولیدکنندگان آغاز می‌شود و پس از آن که دبیرخانه جشنواره، ارزیابی و بررسی‌های لازم را انجام
داد، سایر مراحل نیز سپری خواهد شد، کلیه فرایند ثبت نام به صورت اینترنتی خواهد بود.

شرایط حضور در نمایشگاه تخصصی
تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند برای شرکت در نمایشگاه تخصصی از اول آبانماه تا 25 آبانماه 1398 به
تارنمای انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی به نشانی com.irantoyfestival.www مراجعه کرده و مراحل
پیش ثبت‌نام خود را انجام دهند.
 پس از پیش ثبت نام برای حضور در نمایشگاه، کمیته نمایشگاه تخصصی جشنواره به بررسی ثبت نام‌ها
پرداخته و با توجه به تعداد تولیدکنندگان، فضای اختصاص یافته برای هر تولیدکننده را مشخص خواهد
کرد، مبناء متراژ غرفه‌ها همچون سال گذشته، تعداد محصوالت تولید کننده خواهد بود،
 از تاریخ سوم آذرماه تا دهم آذرماه ثبت نام نهایی انجام می شود و تولیدکنندگان می‌بایست مبلغ
مشخص شده غرفه خود را واریز و ثبت نام خود رادر نمایشگاه تخصصی نهایی کنند.
 کلیه اطالعات مورد نیاز برای انجام مراحل پیش ثبتنام و ثبت نام نهایی در تارنمای کانون پرورش
فکری و همین طور تارنمای انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی به اطلاع تمامی فعالان جشنواره
اسباب‌بازی خواهد رسید؛ در صورت نیاز و هرگونه سوال در باره نمایشگاه تخصصی و بازارجشنواره آقای
فرهاد طاهر نژاد با شماره تلفن 09123890410 پاسخگو خواهد بود.
 روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 5 و 6 دی ماه به آماده‌سازی نمایشگاه اختصاص دارد؛ از این‌رو ضروری
است تجهیز غرفه تولیدکنندگان تا ساعت 31 روز جمعه 6 دی ماه به اتمام رسد.

3 -برخورداری از تخفیف نمایشگاه:
تولیدکنندگانی که شرایط ذیل را دارا باشند، مشمول تخفیف نمایشگاه تخصصی خواهند بود.
 داشتن حداقل یك مجوز تولید یا یك گواهى ثبت محصول از شوراى نظارت بر اسباب‌بازى
 عضویت در انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازى

٤ - مشخصات و ویژگى‌هاى نمایشگاه تخصصى:
 مکان برگزارى نمایشگاه: سالن سپهر فضاى نمایشگاهى مرکز آفرینش‌هاى فرهنگى -هنرى کانون
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب
 زمان :7 تا 31 دی ماه 1398
 نمایشگاه به صورت تخصصى و بدون فروش محصوالت در غرفه برگزار می‌شود و شرکتکنندگان
محصوالت و مجموعههای خود را معرفی میکنند. فروش محصوالت در سالن سرای فیروزه، ) تیمچه
سابق( مجموعه مرکز آفرینشها انجام خواهد شد. تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه تخصصی میتوانند
محصولات خود را برای فروش به فروشگاه جشنواه تحویل دهند.
گفتنی است، تمامی غرفه‌ها همچون سال گذشته با تجهیزات کامل، تحویل تولیدکنندگان خواهد شد و
غرفه‌داران فقط باید محصوالت خود را برای معرفی به غرفه بیاورند.

5 -شرایط فروش محصوالت:
همانطور که اشاره شد، تمامی تولیدکنندگانی که در این نمایشگاه شرکت می‌کنند، در صورت تمایل می‌توانند
محصوالت خود را در محل تعیین شده نمایشگاه به نماینده بازار جشنواره تحویل دهند تا در فروشگاهی با
مساحت حدود 711 متر مربع براى فروش به علا2قه‌مندان عرضه شود، درآمد حاصل از فروش پس از پایان
نمایشگاه و کسر هزینه‌های مربوط به فروشگاه با تولیدکننده به طور کامل تسویه خواهد شد.

6 -هزینه مشاركت در نمایشگاه تخصصی:
 هزینه‌های مشارکت در نمایشگاه تخصصی پس از انجام مراحل پیش ثبت‌نام تولیدکنندگان مشخص
خواهد شد و به اطلاع آنان خواهد رسید.

دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی
کمیته نمایشگاه تخصصی

.