توضیحات و قابلیت‌های تولیدکننده


معرفی تولیدکننده

تولید کننده بازی های فکری

تولیدکننده در یک نگاه


قلقلک

قلقلک

محصولات


بلوک چین (۲۲ قطعه)

60000 تومان

برج پیزا

130000 تومان

اشکال سازنده

110000 تومان

بلوک چین(۴۴ قطعه)

100000 تومان

نقطه چین

70000 تومان

وارونه

65000 تومان

ریسمانک جعبه ای

60000 تومان

سازین۲۰۰قطعه

100000 تومان

دوزک

25000 تومان

سازین ۱۰۰ قطعه

70000 تومان

مجموعه هندسی

70000 تومان

نخ و مهره رنگی رنگی-۵۰تایی

53000 تومان

سازین۱00قطعه سلفونی

55000 تومان

چفت چین

75000 تومان

خط خط نقاشی

75000 تومان

پین چین

70000 تومان

سازه چین

90000 تومان

نخ و مهره رنگی رنگی -۱۰۰ تایی

78000 تومان

تخته سه گوش

35000 تومان

قابلیت‌های تولید کننده


معرفی تولیدکننده

تولید کننده بازی های فکری

ویدئوی معرفی تولیدکننده
قابلیت‌های تولیدکننده

آدرس


مشخصات بیشتر
  • تهران
  • شماره تماس: 02177473010
  • شماره فکس:

شما به این اطلاعات دسترسی ندارید

مشخصات عمومی
  • تهران؛ تهران
  • آدرس کارخانه: تهران؛
  • شماره تماس: 02177473010