توضیحات و قابلیت‌های تولیدکننده


معرفی تولیدکننده

تولید بازی فکری .اسباب بازی .پخش بازیهای فکری و ابزار آموزشی

تولیدکننده در یک نگاه


فرزی

فرزی

محصولات


دینگو

90000 تومان

7 تا 10 سال

قابلیت‌های تولید کننده


معرفی تولیدکننده

تولید بازی فکری .اسباب بازی .پخش بازیهای فکری و ابزار آموزشی

ویدئوی معرفی تولیدکننده
قابلیت‌های تولیدکننده

آدرس


مشخصات بیشتر
  • میدان انقلاب /خیابان مهدیزاده
  • شماره تماس: 02166564051
  • شماره فکس: 02166594267
  • تلگرام: مشاهده

شما به این اطلاعات دسترسی ندارید

مشخصات عمومی
  • تهران؛ میدان انقلاب /خیابان مهدیزاده
  • آدرس کارخانه: تهران؛
  • شماره تماس: 02166564051
  • تلگرام: مشاهده