توضیحات و قابلیت‌های تولیدکننده


معرفی تولیدکننده

عروسکسازی (ساخت عروسکهای بافتنی و پارچه ای)

تولیدکننده در یک نگاه


گیسو

گیسو

محصولات


بزبزقندی

200000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

عروسک دستکشی آقاجون( مجموعه خانواده کلوچه ها)

90000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

عروسک دستکشی خانم بزرگ (مجموعه خانواده کلوچه ها)

90000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

عروسک دستکشی آقا کامبیز (مجموعه خانواده کلوچه ها)

90000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

عروسک دستکشی مامان گلی ( مجموعه خانواده کلوچه ها)

90000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

عروسک دستکشی آقا فلفلی (مجموعه خانواده کلوچه ها)

90000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

عروسک دستکشی نبات خانم ( مجموعه خانواده کلوچه ها)

90000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

گیسو

180000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

گندم

180000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

یاقوت

180000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

حنا

180000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

خرگوش گیسو

150000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

خرس گیسو

150000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

آویشن ( مجموعه کوچولوهای خوش حال)

150000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

تمشک ( مجموعه کوچولوهای خوش حال)

150000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

بلوبری (مجموعه کوچولوهای خوش حال)

150000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

دریا (مجموعه کوچولوهای خوش حال)

150000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

دختر گیسو

65000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

گیسو و گیلو(بند انگشتی)

65000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

خرگوش کوچک

20000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

خرس کوچک

15000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

قابلیت‌های تولید کننده


معرفی تولیدکننده

عروسکسازی (ساخت عروسکهای بافتنی و پارچه ای)

ویدئوی معرفی تولیدکننده
قابلیت‌های تولیدکننده
  • منتخب کیفیت تولید در پنجمین جشنواره اسباب بازی

آدرس


مشخصات بیشتر
  • فارس-فراشبند-خیابان انقلاب- جنب مسجد جامع اعظم- منزل سید عابدین موسوی-وحیده سادات موسوی
  • شماره تماس: 07138752454
  • شماره فکس:
  • واتس آپ مشاهده

شما به این اطلاعات دسترسی ندارید

مشخصات عمومی
  • تهران؛ فارس-فراشبند-خیابان انقلاب- جنب مسجد جامع اعظم- منزل سید عابدین موسوی-وحیده سادات موسوی
  • آدرس کارخانه: تهران؛
  • شماره تماس: 07138752454
  • واتس آپ مشاهده