توضیحات و قابلیت‌های تولیدکننده


معرفی تولیدکننده

تولید عروسکهای بومی روستای دم آب،تولیدرودوزیهای سنتی،دارای نشان ملی ازسازمان میراث فرهنگی،احیاکننده هنرهای سنتی بانوان روستای تاریخی وگردشگری دماب

تولیدکننده در یک نگاه


پلپلک گروه هنری روستای دماب

پلپلک گروه هنری روستای دماب

محصولات


خورشیدبانو (عروس جُلی)

150،000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال

نَنو(گهواره چوبی)

120،000 تومان

چلگیس معطر

150،000 تومان

5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

ننه جواهر

120،000 تومان

خدابخش

110،000 تومان

5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

گلبانو

180،000 تومان

5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

ترگل

200،000 تومان

5 تا 7 سال

نَنونوزاد(گهواره)

140،000 تومان

نازبانو

160،000 تومان

5 تا 7 سال

سرویس لحاف کرسی

320،000 تومان

5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

رودُم اسم بومی نوزادقنداقی

55،000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال

آقای (عیال وار)

100،000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال

مردچوپان

110،000 تومان

5 تا 7 سال,7 تا 10 سال

قابلیت‌های تولید کننده


معرفی تولیدکننده

تولید عروسکهای بومی روستای دم آب،تولیدرودوزیهای سنتی،دارای نشان ملی ازسازمان میراث فرهنگی،احیاکننده هنرهای سنتی بانوان روستای تاریخی وگردشگری دماب

ویدئوی معرفی تولیدکننده
قابلیت‌های تولیدکننده
 • نشان ملی مرغوبیت ازسازمان میراث غرهنگی کشور

آدرس


مشخصات بیشتر
 • اصفهان خیابان امام خمینی شهرک رسالت ، رسالت 3 ، خیابان سعدی ، روبروی پارک کیانپارس
 • شماره تماس: 0313472055
 • شماره فکس:
 • تلگرام: مشاهده
 • واتس آپ مشاهده
 • اینستاگرام مشاهده

شما به این اطلاعات دسترسی ندارید

مشخصات عمومی
 • تهران؛ اصفهان خیابان امام خمینی شهرک رسالت ، رسالت 3 ، خیابان سعدی ، روبروی پارک کیانپارس
 • آدرس کارخانه: تهران؛
 • شماره تماس: 0313472055
 • تلگرام: مشاهده
 • واتس آپ مشاهده
 • اینستاگرام مشاهده