توضیحات و قابلیت‌های تولیدکننده


معرفی تولیدکننده

گروه طراحی ایده پردازی وساخت lopetto باتجربه ی 20 ساله حضور در صنعت اسباب بازی وکودک برای ایجادهیجان موثر وهدفمند می کوشد تا مناسبترین ایده ها را به تصویر بکشد وباتمام انرژی پیش می رود به سوی تولید محصولاتی با کیفیت واثرگذار دررشد ذهنی جسمی وادراکی کودکان وهمچنین آماده همکاری با فعالان این صنعت میباشیم

تولیدکننده در یک نگاه


لُپتو

لُپتو

محصولات


مَگْ لُپْ

42000 تومان

لوپارت

470000 تومان

قابلیت‌های تولید کننده


معرفی تولیدکننده

گروه طراحی ایده پردازی وساخت lopetto باتجربه ی 20 ساله حضور در صنعت اسباب بازی وکودک برای ایجادهیجان موثر وهدفمند می کوشد تا مناسبترین ایده ها را به تصویر بکشد وباتمام انرژی پیش می رود به سوی تولید محصولاتی با کیفیت واثرگذار دررشد ذهنی جسمی وادراکی کودکان وهمچنین آماده همکاری با فعالان این صنعت میباشیم

ویدئوی معرفی تولیدکننده
قابلیت‌های تولیدکننده

آدرس


مشخصات بیشتر

شما به این اطلاعات دسترسی ندارید

مشخصات عمومی