توضیحات و قابلیت‌های تولیدکننده


معرفی تولیدکننده

تولید عروسک های متنوع و شاد برای کودکان

تولیدکننده در یک نگاه


استودیو بروشه

استودیو بروشه

محصولات


خانم الف

100000 تومان

زیر 3 سا ل,3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر
آقای الف

100000 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
روبی

100000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

شهرام

50000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر
شراره

50000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر
جاکلیدی نی نی قنداقی دختر

25000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر
جاکلیدی نی نی قنداقی پسر

25000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر
دلقک بنفش

85000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر
دلقک قرمز

85000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر
نی نی قنداقی دختر

70000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

نی نی قنداقی پسر

70000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

غارغارو چشم سبز

48000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

غارغارو چشم آبی

48000 تومان

3 تا 5 سال,5 تا 7 سال,7 تا 10 سال,10 تا 15 سال,15 سال به بالا

خرید و اطلاعات بیشتر

قابلیت‌های تولید کننده


معرفی تولیدکننده

تولید عروسک های متنوع و شاد برای کودکان

ویدئوی معرفی تولیدکننده
قابلیت‌های تولیدکننده

آدرس


مشخصات بیشتر

شما به این اطلاعات دسترسی ندارید

مشخصات عمومی
  • تهران؛ تهران
  • آدرس کارخانه: تهران؛
  • شماره تماس: 02133680934
  • تلگرام: مشاهده
  • واتس آپ مشاهده
  • اینستاگرام مشاهده